Veiligheidszorg voor bedrijven.

    Zijn er in uw bedrijf voldoende maatregelen getroffen op het gebied van veiligheid en criminaliteitspre-ventie?

    Elke dag zorgen onze beveiligingsprofessionals voor de veiligheid van bedrijven. Voor ons staan de behoeften en de 
wensen van klanten voorop. Onze klanten zien ons als vakman in de veilig-heidszorg. Onze ‘core-business’ is het beheersen en beveiligen van risico’s.

    Voor u ligt een dienstbeschrijving t.b.v. afname van veiligheidszorg. In deze dienstbeschrijving vindt u een uitvoerige beschrijving van een aantal van onze diensten. Verder leest u ook hoe deze diensten geleverd worden. Na de bespreking van de veiligheidsdiensten komen de prijzen voorbij, samen met de offerte voorwaarden. Indien uw voorkeur uitgaat naar specifieke op maat gemaakte veiligheidsmaatregelen kunt u – bijna vanzelfsprekend – ook bij ons terecht. Neem contact met ons op voor het opstellen van een vrijblijvend veiligheidsplan dat beantwoord aan uw wensen.

    lees verder…